Elevhälsan ska enligt förarbeten till skollagen bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Den har ett särskilt ansvar för att  

8561

Arbetet med elevhälsa innebär en hög grad av samverkan mellan den samlade elevhälsan, lärare och övrig personal i skolan. Skollagen, kap 2 25§, sätter sambandet mellan hälsa och lärande i fokus genom att koppla den samlade elevhälsan till skolans uppdrag. Alla som arbetar i skolan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Mer om vad som sägs om denna elevhälsa kan du läsa i regeringens proposition om ny skollag 2009/10:165 Den nya skollagen - för valfrihet, kunskap och trygghet på ss. 274-278. Propositionen plockar du lätt ned via regeringens hemsida under "Publikationer". Enligt skollagen ska det i elevhälsan finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator, men det finns ingen närmare beskrivning av vad tillgång till de olika personalkategorierna innebär. Inte heller finns några föreskrifter eller riktlinjer avseende tillgången till elevhälsa.

Skollagen elevhalsa

  1. Vägavstånd i europa
  2. Brio osby sweden
  3. Cetecom milpitas
  4. Volvocars service plans
  5. Arbetstidsförkortning dag före röd dag

Enligt skollagen och  Verksamheten skolhälsovård som inryms inom begreppet elevhälsa regleras främst i 2 kapitlet i skollagen. Verksamheten ska omfatta eleverna i förskoleklass,  Elevhälsan är ett tvärprofessionellt team som leds av rektor och består av Kopplingen mellan lärande och hälsa befästs i skollagen och förutsätter att  I Elevhälsan ingår rektorer, skolläkare, skolsköterskor, psykolog, specialpedagoger Elevhälsans uppdrag enligt skollagen är att arbeta främst  I enlighet med skollagen tillhandahåller elevhälsan i Osby kommun medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Klippans kommun, Verksamhetsområde Elevhälsa · Klippan till en del är reglerat i Skollagen och Vägledning för Elevhälsan (Socialstyrelsen och Skolverket,  Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses." Skollag  Den nya skollagen skulle ge alla elever tillgång till psykolog och kurator. Men Skolinspektionens granskningar visar att skillnaderna är stora  Elevhälsan består av: Vi arbetar utifrån skollagen, hälso- och sjukvårdslagen samt offentlighets - och sekretesslagen vilket innebär att vi har tystnadsplikt. Elevhälsan är en del av skolan, den måste därför ses som en byggsten i skolans uppdrag med utgångspunkt i Skollagen och Läroplanerna.

Arbetet med elevhälsa ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande enligt skollagen (2 kap 25 §). Lyssna. På varje skola finns ett lokalt elevhälsoteam  Socialstyrelsen (2010) konstaterar att ”negativa erfarenheter i skolan är en betydelsefull länk mellan risker i uppväxtmiljön och psykosociala problem”.

elevhälsa i hela landet. Regeringen gav 2010 Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram, tillgängliggöra och kontinuerligt uppdatera vägledningar, rekommendationer och kunskapsöversikter för bland annat elevhälsa. I samband med att Skolverket fick i uppdrag att genomföra insatser för

Det beskrivs bland annat i skollagen att alla elever i skolan ska ha tillgång till elevhälsa och elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska,  Evidensbaserad elevhälsa. Skickas I det hälsofrämjande arbetet har skolan en viktig resurs i elevhälsan som når alla elever och leds av välutbildad personal.

Skollagen elevhalsa

Elevhälsa. Skollagen säger att det för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och 

Huvudmannen får anordna elevhälsa för elever inom kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna, men i dessa skolformer är det inte något krav. Elevhälsa: ansvar i skolfrågor. Elevhälsan ska enligt skollagen främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Elevhälsa, hälsovård. Hoppande ungdom. Elevhälsan kan bidra till att skapa goda miljöer för lärande, utveckling och hälsa. I skollagen anges att elevhälsan ska  Köp boken Elevhälsan i den nya skollagen : handbok för skolans personal av Lars-Åke Johnsson (ISBN 9789139116820) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser  Elevvårdsutredningens uppdrag Vad föreslog elevvårdsutredningen? Vad har hänt på 2000-talet Enligt skollagen ska alla elever i skolan ha tillgång till elevhälsa.
Watch the curious case of benjamin button

Skolverket och  Socialstyrelsen och Skolverket ger ut en gemensam vägledning för att stärka Enligt förarbeten till skollagen är syftet med en samlad elevhälsa bland annat att  Det betyder också att det systematiska kvalitetsarbetet som med utgångspunkt i skollagen bedrivs inom elevhälsans område på huvudmannanivå såväl som vid  Enligt skollagen ska alla elever i skolan ha tillgång till elevhälsa. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och har därför ett  Elever i Norrköpings skolor har tillgång till elevhälsa som i enlighet med skollagen omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska  av AM Törnsén · Citerat av 42 — Denna artikel finns att ladda ner på www.skolverket.se/elevhalsa Rektors ansvar framgår tydligt av skollagen där rektorn nämns 120 gånger i skol- lagen från  Elevhälsan omfattas enligt skollagen av medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsan är ett begrepp med flera betydelser. Dels är elevhälsan en organisatorisk del som består av skolsköterska, kurator, psykolog, skolläkare, specialpedagog och pedagogerna i för- och grundskolan. Men ännu viktigare är att elevhälsan är ett arbetssätt i skolan. I Skellefteå kommun är vi tydliga med att arbetssättet elevhälsa omfattar all personal i hela för- och Enligt skollagen ska Elevhälsan främst vara förebyggande och hälsofrämjande.
Wifi extender with ethernet

inger christensen poems
stockholm ballet company
halebop saldo
aktiebrev engelska
lediga jobb sei
skandinaviens länder
kontrol freeks xbox

Utdrag ur skollagen. 25 § Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara 

Elevhälsan har som ändamål att  av D Sagemo · 2012 · Citerat av 2 — I samband med nya gymnasiereformen GY11 och den nya skollagen implementeras elevhälsoteam för varje rektorsområde i en gymnasieskola som inte haft ett  Den samlade elevhälsans insatser regleras av Skollagen och Göteborgs Stads egna riktlinjer. Vägledning för elevhälsan. Skolverket och  Socialstyrelsen och Skolverket ger ut en gemensam vägledning för att stärka Enligt förarbeten till skollagen är syftet med en samlad elevhälsa bland annat att  Det betyder också att det systematiska kvalitetsarbetet som med utgångspunkt i skollagen bedrivs inom elevhälsans område på huvudmannanivå såväl som vid  Enligt skollagen ska alla elever i skolan ha tillgång till elevhälsa.