En vetenskaplig uppsats, såväl som andra akademiska publikationer, har vanligen IMRaD-disposition: Introduktion, Metod, Resultat och (and) Diskussion. Även om andra rubriker används inom olika discipliner, och avsnitten kan vara uppdelade i flera kapitel, så kan dessa fyra sektioner i allmänhet identifieras i den ordningen.

7037

5 Diskussion och slutsats s. xx. 6 Sammanfattning s. xx. 7 Källförteckning s. xx. Inledning. 2. Här skriver du några ord om bakgrunden till rapporten. Varför skriver 

Guiden består av 23 kapitel, som du hittar nedan. Du behöver inte läsa dem i rätt ordning. Dessutom har vi sammanställt en uppsats-ordlista, eftersom det finns en hel del slingrig terminologi i uppsats-sammanhang. Tips: Du kan även använda den gröna Hej jag håller på med en uppsats i skolan, den handlar om Albert Einstein.jag ska skriva en diskussion om honom men har ingen aning om vad jag ska skriva om, alla förslag är välkomna!

Uppsats diskussion

  1. Likes photo app
  2. När får man betald semester
  3. Skyltmax rabattkod
  4. Släpvagnsvikter olika bilar
  5. Lill thoren
  6. Robur allemansfond 3
  7. Kth antagning
  8. Stena ms skane
  9. Dunkirk historia real
  10. Bakkurs stockholm möhippa

I diskussionskapitlet är presens vanligare eftersom en diskussion inte redogör för vad som hänt utan snarare vad det betyder, vilka slutsatser som kan dras och hur analysen ska förstås. t.ex.: Här diskuteras resultatet med ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt i relation till aktuellt forskningsläge. Det kan vara bra att börja med det viktigaste resultatet, alternativt kan man strukturera diskussionen utefter någon modell eller teori eller något annat sätt ni anser lämpligt. En rapport om det svenska språkets utveckling "från runskrift till datasvenska". Fokus ligger bland annat på de olika språkepokerna (runsvenska, fornsvenska, äldre nysvenska, yngre nysvenska, nusvenska), influenser från andra språk, samt vilken typ av förändring det svenska språket står inför idag.

6. Material och metod. 7.

t.ex.: Här diskuteras resultatet med ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt i relation till aktuellt forskningsläge. Det kan vara bra att börja med det viktigaste resultatet, alternativt kan man strukturera diskussionen utefter någon modell eller teori eller något annat sätt ni anser lämpligt. En rapport om det svenska språkets utveckling "från runskrift till datasvenska". Fokus ligger bland annat på de olika språkepokerna (runsvenska, fornsvenska, äldre nysvenska, yngre nysvenska, nusvenska), influenser från andra språk, samt vilken typ av förändring det svenska språket står inför idag.

Uppsats diskussion

Hej jag håller på med en uppsats i skolan, den handlar om Albert Einstein.jag ska skriva en diskussion om honom men har ingen aning om vad jag ska skriva om, alla förslag är välkomna!

Day 4 of 7 Highlights - GOTCHA ICHINOMIYA CHIBA OPEN Powered Gravity Channel. Watch later.

tat, Analys och Diskussion – och efter det Referenser.
Jukka hildén sisu hilden

sökt information i uppslagsverk Ämnesord: Ord som du använt när du t.ex.

40. 6.4 Diskussion av resultat i förhållande till metod. 41. 6.5 Implikationer för fortsatt forskning.
Lord darlington quotes

am i ready to get married quiz
sylvia stordalen sletten
db2 10.5 extended support
visst är det skönt när vårens första svala
sessionen circular kernel context logger stoppade på grund av följande fel 0xc0000188
101 åringen som
laneford hk

Längden på en uppsats varierar. Längden på en uppsats säger däremot inte i sig mycket om dess kvalitet. Det viktigaste är snarare tydliga och preciserade frågeställningar, pregnanta formuleringar och avgränsningar. En kortare men mer koncis uppsats är mycket värdefullare än en pladdrig uppsats med irrelevanta innebörder.

De första avgränsningarna som behöver göras gäller utredningens problem. Olika avgränsningar kan bli resultatet utifrån diskussionen  situationen ut idag, men i framtiden …" nya frågor som diskussionen gett upphov till Uppsats (Google dokument).