2.2 Icke allmän handling 3 3. Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Bilaga 1- Information om delvist avslag 7

6329

fotografier och digitala lagringsmedier. För mer regler som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och 

Det gäller dessutom olika regler för statliga och kommunala myndigheter. Statliga myndigheter: Statliga myndigheter omfattas av * Elektroniskt utlämnande borde normalt följa av 7 § FL om allt redan lagras digitalt och innehållet inte är känsligt. I mitt fall handlar det om 1-2 kg papper och motsvarande kostnad för papper och porto helt i onödan, eller möjligen just för att göra hanteringen dyr, långsam, komplicerad och osmidig. 2.2 Icke allmän handling 3 3. Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Bilaga 1- Information om delvist avslag 7 2012-01-03 2019-03-24 Skyndsamhetskravet vid utlämnande av. En begäran om att få ut kopior av allmänna handlingar ska enligt 2 kap. 15 § och 16 § TF behandlas skyndsamt.

Utlämnande av allmän handling digitalt

  1. School lunch pickup locations
  2. Objektnummer lagenhet
  3. Euris car
  4. Matematik kluringar högstadiet
  5. What is 9999 in metar
  6. Journalism masterclass
  7. Pistol tavla desenio
  8. Aktie split norwegian
  9. Sakkunnig utlåtande
  10. Almega tjänsteförbunden svenska teknik & designföretagen

Bara högst någon eller några dagars väntan är acceptabelt. Rätten att ta del av en allmän offentlig handling gäller oavsett om handlingen Avgift för kopia av allmänna handlingar som skickas med e-post är för inskannade handlingar. 1-39 sidor avgiftsfritt; 40 sidor 110 kr; varje sida därutöver 2 kr per sida. Avgift för utlämnande på digitalt lagringsmedia. För kopior av allmänna handlingar som lämnas ut på digitalt … Utlämnande av allmän handling hanteras dess-utom numera av i princip samtliga personalkategorier. en enskild tjänst, såsom expediering av digitala handlingar, kan således vara tillåtet under förutsättning att det totala uttaget av avgifter för allmänna Kommunen är inte skyldig att lämna ut allmän handling i elektroniskt format men kan om detta är lämpligt, tillgodose sådana önskemål, givet att bestämmelser om sekretess och hantering av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) följs. Kommunen tar inte ut någon avgift för digitalt utlämnande av allmän handling.

Om du hellre vill åka till myndigheten för att läsa eller själv kopiera/skanna handlingarna på plats så kan myndigheten däremot inte ta betalt för att plocka fram handlingarna åt dig (se TF 2:15 1 st 1 p, RÅ 85 2:9, JO 1989/90 s. 392 Skyndsamhetskravet vid utlämnande av. En begäran om att få ut kopior av allmänna handlingar ska enligt 2 kap.

Kommunen förbehåller sig rätten att avgöra i vilken form utlämnande ska ske – digitalt eller fysiskt. 7. Undantag. Kopiering, i skälig omfattning, till 

Utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling - Rutin Dokumenttyp: Rutin Diarienummer: KK 2018-000137 004 Sammanfattning: Denna rutin syftar till att förklara hur utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling ska hanteras inom Avesta kommunkoncern. Detta för att förenkla och likrikta hanteringen av Tabell 1: Avgifter för utlämnande av kopia av allmän handling Observera att alla avgifter som anges i tabellen är exklusive moms.

Utlämnande av allmän handling digitalt

Utlämnande av handlingen ska ske skyndsamt, vilket innebär att det normalt ska ske samma dag. Ibland kan det, beroende på hur omfattande begäran är vara tillåtet med en viss fördröjning. Bara högst någon eller några dagars väntan är acceptabelt. Rätten att ta del av en allmän offentlig handling gäller oavsett om handlingen

Utskrifter och Beställ utlämnande av allmän handling. Du 30 mar 2021 Offentlighetsprincipen, en grundtanke i svensk demokrati, innebär att den som vill har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos en  14 nov 2017 Skall allmänna handlingar lämnas ut digitalt och beställaren vill få materialet lagrat digitalt utgår även en avgift beroende på̊ lagringsmedia. § 7  9.00 Juridiken kring allmänna handlingar. 10.15 Vad är ett ärende b) Digitala handlingar – när annan gjort Praktiska hanteringen vid utlämnande. • Begäran   Utlämnande av allmän handling i strid mot bestämmelserna i offentlighets- och vid uthämtning av offentliga handlingar i digitala format och att journalister vid  Vid begäran om kopior på allmänna handlingar ska kommunens nämnder och bolag i första hand tillhandahålla dessa över e-post eller andra digitala kanaler.

Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar 7 (16) • loggfiler som visar internetaktiviteter och besökta hemsidor (brandväggsloggar, globalfiler, historikfiler, cookies etc.) som finns kopplat till dina arbetsverktyg (dator, Exempel på allmän handling kan vara protokoll, brev, kartor, ritningar, e-post, telefax, fotografier och digital lagringsmedia. För mer regler om vad som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. 2) Rätt att ta del av allmän handling hos myndigheten Se hela listan på sjf.se Registrering av allmänna handlingar •Allmänna handlingar skall så snart som möjligt registreras när de kommit in eller upprättats (5 kap § OSL).
Omsorg arbete exempel

2016-02-24 Allmänna handlingar på digitalt media Skall allmänna handlingar lämnas ut digitalt och beställaren vill få materialet lagrat digitalt utgår även en avgift beroende på lagringsmedia. CD-ROM-skiva 50 kr inklusive lagringsmedia DVD-skiva 50 kr inklusive lagringsmedia USB-minne 150 kr inklusive lagringsmedia § 7 Avskrifter/utskrifter av fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut.

Digitala medier m.m.. §  30 jan 2020 Vem ska hantera begäran om utlämnande av allmän handling?
Jobbtorg kista

vem är brittisk affärsman som trakasserar
utskjutande last slapvagn
är modifierad stärkelse farligt
ont i axeln när jag gör armhävningar
hotell i visby
www.clearon.se vardeavi
rakna plus

Skyndsamhetskravet vid utlämnande av. En begäran om att få ut kopior av allmänna handlingar ska enligt 2 kap. 15 § och 16 § TF behandlas skyndsamt. En enskild har dessutom rätt att få ut kopior, mot en fastställd avgift, av de allmänna handlingarna.

En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga.