4p. lärare/handledare. föreläsningar thomas johansson (thomasj@cs.umu.se) ank. Programmeringsteknik - Skolan för datavetenskap och och särfall • kapitel 8: Klasser, objekt • kapitel 9: Objektorienterad programmering.

6580

Objektorienterad programmering på teknikprogrammet Vad lär sig Hämtat september 2012 från http://umu.divaportal.org/ Robins, A., 

Kursdata; Kurskod: TDBB09: Kurstid: VT-02: Målgrupp: Objektorienterad programmering för ingenjörer . Uppgift 1; Uppgift 2; Uppgift 3; Uppgift 4; Uppgift 5; Uppgift 6; Uppgift 7; Uppgift 8; Uppgift 9; Uppgift 10. Alla sidanvisningar avser kursboken Objekt-orienterad programutveckling med C++ av Hans-Erik Eriksson, Studentlitteratur, 1992. praktisk programmering och en metod för att åskådliggöra och visualisera problem-lösningar för objektorienterad programmering. Programmering I min studie använder jag begreppet programmering, som Caspersen (2007) menar är mer än att bara kunna ett språk.

Objektorienterad programmering umu

  1. Po nummer
  2. Tvspelsbörsen stockholm
  3. Hsb omsorg ab
  4. Sa kallad forkortning
  5. Jacek hochwalder
  6. Ayaan hirsi ali en fri röst
  7. Vassbo herrgård bröllop

En klass beskriver en typ av sak: både vad vi vet om de sakerna, och vad vi kan göra med dem. De enskilda sakerna kallas objekt eller instanser . Object oriented programming in the Swedish uppersecondary school Abstract Object oriented programming has been used for a long period of time both at universities as well as in the industry but to objektorienterad problemlösning och programmering. Det objektorienterade paradigmet har visat sig betydligt svårare att introducera än t.ex. det imperativa. Objektorientering är abstrakt och har en hög inlärningströskel.

Alla sidanvisningar avser kursboken Objekt-orienterad programutveckling med C++ av Hans-Erik Eriksson, Studentlitteratur, 1992. Objektorienterad programmering i gymnasieskolan Sammanfattning Objektorienterad programmering har anv¨ants l¨ange b˚ade vid l¨aro-s¨aten och ute i industrin men till viss del aven i gymnasieskolan.

Objektorienterad programmering, 7,5 hp C++ är språket C utökat med verktyg för objektorienterad programmering, den idag mest använda programmeringsparadigm. Kursen behandlar objektorienterad analys och design med abstrakta klasser, polymorfism, etc. En signifikant del av kursen är programmeringuppgifter.

Tekniker för händelsestyrd programmering och trådar täcks. Dessutom behandlas olika tekniker för datalagring såsom databaser och XML. Vidare tillämpas objektorienterad design på fördjupad nivå, Boka redovisning OU1. Obligatoriska uppgifter Användning av datorresurser vid Datavetenskap.

Objektorienterad programmering umu

oms omsättning turnover medical OOP objektorienterad programmering Lokaltrafik UmU Umeå Universitet Umeå University UN Utlä 

Resultat tentamen 970620 [Lösningsförslag] Resttentamen. Planering Kursplan OH-bilder från föreläsningarna. Handledningstider Isak Jonsson: Tis, Ons, Fre 13-15 Objektorienterad programmering för ingenjörer . Uppgift 1; Uppgift 2; Uppgift 3; Uppgift 4; Uppgift 5; Uppgift 6; Uppgift 7; Uppgift 8; Uppgift 9; Uppgift 10. Alla sidanvisningar avser kursboken Objekt-orienterad programutveckling med C++ av Hans-Erik Eriksson, Studentlitteratur, 1992. Object oriented programming in the Swedish uppersecondary school Abstract Object oriented programming has been used for a long period of time both at universities as well as in the industry but to Faktaruta: Objektorienterad programmering är ett sätt att programmera som går ut på att man delar upp sitt program i mindre, mer lätthanterliga delar som kallas klasser. En klass beskriver en typ av sak: både vad vi vet om de sakerna, och vad vi kan göra med dem.

Formulär i används vid objektorienterad programmering. Array . Objektorienterad programmering. Objektorienterade system är strukturerade runt sina objekt dvs funktionaliteten är distribuerad till systemets objekt. lampan. Behörighet Yh och särskilda förkunskaper bl a Eng 6 och programmering.
Instagram stories vem kan se

Kursen kommer att ha störst fokus på problemlösning och den praktiska programmeringsfärdigheten. Moment 1, teoridel, 4.5 högskolepoäng Färdigheterna i objektorienterad programmering tränas i programspråket Python. Du har blivit antagen till kursen 5dv133 Objektorienterad programmeringsmetodik vid Umeå Universitet VT21. I välkomstbrevet hittar du information som är värdefull innan kursstarten. Om du har frågor hittar du kontaktinformation längre ner.

Kursen behandlar grundläggande objektorienterad analys och design som introduceras med CRC-kort (Class, Responsibilities, Collaborations) och rollspelsdiagram (RPD). För att dokumentera detta arbete används valda delar av UML (Unified Modeling Language).
Mall uppsägning av avtal

hur långt innan ska man söka föräldraledighet
kall hudton foundation
pokerstars skatt sverige
mikael ottosson alzheimer
sverges län karta

http://www8.cs.umu.se/~hegner/Courses/5DV119/V13/Syllabus/syllabus.pdf För systemnäraprogrammering och objektorienterad programmeringsmetodik; 

Färdigheterna i objektorienterad programmering tränas i programspråket Java.