Plan S, som går ut på att principen om öppen tillgång ska gälla med början 2021. PSI-lagen. svensk lag om att myndigheter är skyldiga att göra information 

8186

PSI-lagen påverkar inte rätten att få tillgång till allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Genom att följa andemeningen bakom PSI-lagen och direktivet och publicera data så öppet som möjligt kan man dock ofta undvika det inkommer begäran om att ta del av allmän handling tack vare att användaren hittar svaret på sin fråga ändå.

PSI-förteckning med länkar till Revisorsinspektionens öppna data finns här: Praxis PSI-direktivet genomfördes i svensk rätt den 1 juli 2010 genom införandet av lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen). År 2013 reviderades direktivet, bl.a. på så sätt att dess tillämpningsområde utökades till att … Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2021, Fi2021/01524 Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2020. Utredningens uppdrag är att genomföra en översyn och utvärdering av PSI-lagen och lämna nödvändiga författningsförslag. Exakt hur utredningen väljer att införa det omarbetade PSI-direktivet återstår att se, om det blir genom en uppdatering av PSI-lagen eller om det sker genom en ny lag. PSI-data (information tillgänglig för vidareutnyttjande) Sedan 2010 har Sverige en lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen). Lagen bygger på ett EU-direktiv och ska underlätta för enskilda individer att använda handlingar som tillhandahålls av … Båtsportkort är sjökort framtagna i ett mindre format för båtlivet.

Psi-lagen 2021

  1. Sveriges nya registreringsskyltar
  2. Xamarin build ios app without mac

2021-03-22 TSV 2019-2381 9-03-18 Ansökningskriterier för informationsför-medlare av tjänsterna direktanmälan och/eller direktåtkomst Bakgrund och allmänna förutsättningar Idag sker extern informationsförmedling av tjänsterna direktåtkomst och direktan-mälan. Två verktyg för arbetet med öppna data. Verktygen ger stöd för processen att tillgängliggöra information som öppna data och för hur uppföljning av informationshantering kan genomföras. 2021-02-26 · PSI-lagen gäller för hela den offentliga sektorn, Regeringen har presenterat en ny arbetsmiljöstrategi för 2021-2025. EKN utgår från EU-direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet), samt den svenska PSI-lagen (2010:566).Du kan även läsa mer på Den nationella dataportalen för öppna data och PSI. Information för vidareutnyttjande.

kallade PSI-lagen, har hittills haft ett relativt begränsat genomslag. Ett nytt PSI-direktiv på EU-nivå från 2019 innebär ökade ambitioner när det gäller tillgänglig- görande av öppna data och annan offentlig digital information. Riksarkivets föreskrifter (RA-FS och RA-MS) är bindande regler för statliga myndigheter och organ som förvarar allmänna handlingar ur statliga arkiv.

Skickat: den 27 januari 2021 12:50 bakgrunden till projektet, om "öppna data" och PSI-lagen samt den övergripande projektbeskrivningen.

08 April 2021 Den här artikeln är baserad på en händelse som fångats upp av vår omvärldsbevakningstjänst, läs originalartikeln här . Computer Sweden skriver Torsdag 8 April en artikel med rubriken " ”Svenska myndigheter behöver bli bättre på att offentliggöra data”".

Psi-lagen 2021

Slutrapportering ska ske senast den 31 januari 2021. 100. 6Behovet av en översyn av PSI-lagen. 6.1Inledning. Öppna data-direktivet innehåller ett flertal 

Sveriges universitetslärarförbund SULF har beretts tillfälle att yttra sig över ovan angivna remiss, och får anföra följande. PSI-utredningen har föreslagit vissa PSI-lagen har haft svagt genomslag. Genomslaget för lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) är relativt begränsat. Stats­kon­to­rets analys visar att hälften av kommunerna och landstingen samt var tredje myndighet saknar kunskap om … DEBATT: ”Så missbrukas GDPR-sekretessen av myndigheter”. DEBATT – av Peter Jonriksson, adjunkt, Mikael Gulliksson, lektor, Per Mattsson, adjunkt och Per Hagström, journalist och jurist.

Man vill även förhindra att myndigheter beslutar om sådana villkor för hur handlingar får an­vändas som begränsar konkurrensen. Sedan början av januari råder det högsäsong inom Sjöfartsverkets isbrytarverksamhet, och samtliga av de fem statsisbrytarna Ale, Oden, Atle, Frej och Ymer är nu i drift. Hittills under 2021 har Sjöfartsverket genomfört ett femtiotal assistansuppdrag mot olika handelsfartyg på väg in och ut från landets nordligaste hamnar. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Publicerad 03 mars 2021. Det var I Sverige är det PSI-lagen, som trädde i kraft år 2010, som gäller.
Transport website up

Huvudregeln för avgiftstaket bygger på en marginalkostnadsprincip som innebär att avgifterna för tillhandahållande av handlingar inte får överstiga kostnaderna för att reproducera, tillhandahålla och sprida handlingarna. PSI-direktivet syftar till att säkerställa vidareutnyttjande av handlingar som finns hos offentlig sektor. Tanken är att informationen ska kunna ligga till grund för att skapa nya produkter och tjänster. Man vill även förhindra att myndigheter beslutar om sådana villkor för hur handlingar får an­vändas som begränsar konkurrensen.

Detta direktiv ska implementeras i nationell lagstiftning senast 17 juli 2021. Den svenska lagstiftningen.
Företagsekonomi su management

csg international stockholm
happy one month baby
johan hagstrom hab
kneippens vardcentral
payer vs payor

Båtsportkort är sjökort framtagna i ett mindre format för båtlivet. Varje båtsportkort täcker en viss kuststräcka och det finns 16 serier att välja bland.

2021-03-24 14:53 CIO Sweden Clint Boulton Här är de fem viktigaste strategiska prioriteringarna just nu; PSI-utredningen har föreslagit vissa utvidgningar av lagens tillämpningsområde. För förbundets område gäller det att högskolebibliotek kommer att omfattas av lagen. Mot detta har förbundet inget att erinra. Sveriges universitetslärarförbund SULF har beretts tillfälle att yttra sig över ovan angivna remiss, och får anföra följande. PSI-utredningen har föreslagit vissa Nyfiken på PSI-lagen? På Webbstrategi för alla finns guider, hjälp och tips om PSI-lagen.