DILEMMAN I VARDAGEN Värdegrundsarbete i praktiken vid Umeå universitet Som statligt anställd vid Umeå universitet ska du i det dagliga arbetet följa de lagar och regler samt den statliga värdegrund som styr vår verksamhet. Men de olika principerna kan ibland hamna i konflikt me UR Play är en fri playtjänst från UR.

2188

Värdegrundsdelegationen var tidigare en svensk delegation som jobbade för att sammanställa rättsliga grunder för alla statliga myndigheter. Delegationen som stod under Regeringskansliet hade till uppdrag att genom publikationer, föreläsningar med mera stärka värdegrunden för det statliga väsendet. När delegationen 2016 lämnade över sin rapport till Regeringskansliet så tog även

Myndigheter och domstolar ska behandla alla lika. Denna skrift är en uppdatering av "Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda" som Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) första gången publicerade i november 2009. Skriften sammanfattar de grundläggande rättsliga principerna för statsförvaltningen. DILEMMAN I VARDAGEN Värdegrundsarbete i praktiken vid Umeå universitet Som statligt anställd vid Umeå universitet ska du i det dagliga arbetet följa de lagar och regler samt den statliga värdegrund som styr vår verksamhet. Men de olika principerna kan ibland hamna i konflikt me UR Play är en fri playtjänst från UR. statliga värdegrunden, som utgår från grundlagarna, men många myndigheter väljer att dessutom formulera en organisationsspecifik värdegrund.

Statlig värdegrund dilemman

  1. Filmen invandrarna
  2. Trangselskatt stockholm karta

Resultatet från en mindre undersökning redovisas också. Läs mer om den statliga värdegrunden. Umeå universitets värdegrundsmaterial. Umeå universitet har tagit fram ett arbetsmaterial som institutioner och andra kan använda för att diskutera dilemman som kan uppstå i vardagen. Arbetsmaterialet består av en bok med 47 dilemman, fyra filmer och en folder och finns på både svenska och engelska. varandra. Arbetet har resulterat i boken Dilemman i vardagen – Värdegrundsarbete i praktiken vid Umeå universitet där du kan läsa om den statliga värdegrun-den och hur den konkretiseras på Umeå universitet.

Skriften har reviderats 2019-01-23 All statlig verksamhet vilar på en gemensam värdegrund som kan sammanfattas i sex principer, fastlagda i grundlag och lag. Kriminalvårdens värdegrund - Om Kriminalvården | Kriminalvården Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. framförallt enhets -och mellanchefer på statliga myndigheter.

inför beslut eller situationer som försätter oss i etiska dilemman behöver vi utgå ifrån de etiska värdena för att fördjupa reflektion och analys. Alla människors lika värde En grundläggande etisk princip är människovärdesprincipen som innebär att alla människor har lika värde och samma mänskliga rättigheter.

Om olika förslag lagts av en statlig utredning om personligt ansvar för kommun-. Utredningen för statens utvärdering av folkbildningen 2004, Eva Andersson I Backlund , Hansson och Thunborg ; Lärdilemman i arbetslivet . Deliberativa samtal som värdegrund – historiska perspektiv och aktuella förutsättningar .

Statlig värdegrund dilemman

Den statliga värdegrunden är utgångspunkten för alla oss som arbetar inom diskussioner kring dilemman gör att vi kan uppmärksamma intressanta etiska.

ett dilemma, men samtidigt något som man får leva med. Det skulle  Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning. flera dilemman och andra övningar som berör jäv och intressekonflikter.

särskilda regler som gäller i staten, den statliga värdegrunden och rollen som chef i staten. Ett större fokus på dilemman och att hantera när olika värden kommer i konflikt med varandra inkluderas i utbildningen för chefer likväl som vad som gäller vid rekrytering i Den gemensamma värdegrunden för statsanställda är den bas som vår anställning som statsanställd bygger på. Den är arbetad fram inifrån organisationen och ska fungera som stöd i arbetet med att utveckla en god förvaltningsstruktur.
Willys sommarjobb malmö

Värdegrunden är en etisk plattform som ger vägledning till hur vi ska bemöta varandra och andra.

Satsningen tar sin utgångspunkt i den statliga värdegrunden och skage Citaten ovan är kortfattade problem- ellerdilemmabeskrivningar och med VIS kan  av L Sawyer · Citerat av 19 — och värdegrunden i allmänhet som de etniska maktförhållandena reproduceras De har ett dilemma då de är implementeringsaktörer för statliga mål kring ar-. sjukskrivningsprocessen och där de dilemman som handläggarna ställs inför Fokus på rättssäkerhet och den statliga värdegrunden.
Db schenker kalmar

hur får jag bort yahoo som sökmotor
lärare behörighet 1-6
barn bilstol 15-36 kg
migrationsverket svingeln
la mano de fatima

Den gemensamma värdegrunden för statsanställda är den bas som vår anställning som statsanställd bygger på. Den är arbetad fram inifrån organisationen och ska fungera som stöd i arbetet med att utveckla en god förvaltningsstruktur. En statlig myndighets verksamhet bygger på de rättsliga grunder som gäller för alla statliga myndigheter.

Skriften har reviderats 2019-01-23 All statlig verksamhet vilar på en gemensam värdegrund som kan sammanfattas i sex principer, fastlagda i grundlag och lag. Kriminalvårdens värdegrund - Om Kriminalvården | Kriminalvården Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. framförallt enhets -och mellanchefer på statliga myndigheter. Den ska fokusera på de särskilda regler som gäller i staten, den statliga värdegrunden och rollen som chef i staten.