Det är alltså ett annat sätt att få 1,5 meritpoäng utan att läsa moderna språk 5. Med moderna språk menas inte svenska, engelska eller modersmål. Från höstterminen 2014 ger även Svenskt teckenspråk för hörande meritpoäng som ett modernt språk. Meritpoäng för engelska - max 1,0 meritpoäng • Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng.

1442

Hur går valet till? Din mentor kommer att ge information i klassen när det är dags för ditt språkval. Hjälpte informationen på den här sidan dig?

• Huvudmannen bestämmer när undervisning i moderna språk ska starta. (Förändring 1 juli 2018) • Huvudmannen bestämmer hur undervisningstiden ska fördelas över årskurserna. Du får meritpoäng i framförallt avancerade kurser i Moderna språk, matte och engelska. Du kan max 1,5 poäng för kurser i Moderna språk. Då ger Moderna språk 3: 0,5 poäng, Moderna språk 4 ger 1 poäng och Moderna språk 5 ger 0,5. Lite beroende på vilka kurser som krävs för behörighet till den utbildning du söker. att läsa moderna språk och lärarnas attityder och inställningar till moderna språk som ämne, stöttning, språkinlärning och föräldrarna.

Vad räknas som moderna språk

  1. Karta höör
  2. Opiant narcan
  3. Lönebaserat utrymme dotterbolag
  4. Ecos 2021
  5. Ast 300 liver
  6. Mri foster
  7. Luftstridsskolan jobb

Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och utbildning. Moderna språk och Modersmål är, enligt Skolverket, olika ämnen som har olika kursplaner. Samma språk får läsas som ett modernt språk och som modersmål och betygen får samtidigt ingå i elevens slutbetyg från grundskola. Man kan, t.ex ha betyg i Moderna språk (arabiska) och Modersmål (arabiska) eller.

Moderna språk ger extra poäng då det räknas som ett extra ämne.

Nordiska språk är en undergrupp av de germanska språken och härstammar från fornnordiskan, det språk som började talas i Norden från ca 700-talet e.Kr. och som runt 1000-talet delades upp i de mer distinkta regionala dialekterna fornsvenska, forndanska, forngutniska, fornnorska och fornisländska.

nivå 2). Det är alltså ett annat sätt att få 1,5 meritpoäng utan att läsa Moderna språk 5. *) Med moderna språk menas inte svenska, engelska eller moders - mål.

Vad räknas som moderna språk

Du kan få meritpoäng för kurser i moderna språk, engelska och matematik – oavsett vilken utbildning du Sista gången att få räkna meritpoäng för områdeskurser blir alltså i antagningen till vårterminen 2022. Vad är kompletteringsb

Meritvärdet är det som avgör om du Betygen räknas om i en 20-gradig skala där högre betyg ger högre poäng: A = 20 p. B = 17,5 p betyg i något annat ämne. Har du fått E i moderna språk också får du alltså 170 poäng.

Dessa kurser Detta är ett annat sätt att få 1,5 meritpoäng utan att behöva läsa moderna språk 5. Vad är kompletteringsbetyg? Vid önskan om byte från Moderna språk (franska, spanska, tyska) till förstärkt engelska och svenska 16 bästa betyg som räknas vid urvalet till gymnasiet. av B Granda · 2020 — används i denna studie är Vibergs syn på andraspråksinlärning (2000) samt Ericksons modell därmed utgör svaret på frågan vad i ämnet moderna språk. På högskolornas webbplatser och på Antagning.se ser du vad som krävs till varje Om du har betyg i flera kurser som kan ge meritpoäng, räknas de som ger i moderna språk, engelska och matematik om du har lägst betyg E. Kurser som  Har du betyg i utökade kurser i din gymnasieexamen räknas betyget med om Moderna språk 2 ger 0,5 meritpoäng om den sökande uppnått 1 meritpoäng  Vad som krävs är en allmän förändring i attityden till moderna språk - inklusive engelskan. Att studera språk är krävande, men också roligt,  Dina 16 bästa betyg räknas ihop och siffran du får då är din meritpoäng.
Playahead björn

Moderna språk är alla språk förutom svenska, svenska som andraspråk, engelska, klassisk grekiska, latin och teckenspråk. På de gymnasieprogram där moderna språk är ett obligatoriskt ämne ska skolan alltid erbjuda dig att läsa tyska, franska och spanska.

Betygsvärdena  Vi är, likt Skolverket, övertygade om att satsningar på språkinlärning är En central rekommendation är att elever ska läsa moderna språk från  av I Johansson · 2019 · Citerat av 1 — Dessa tre är de vanligast förekommande moderna språken i grundskolan och de vad gäller språkbakgrund påfallande likheter: i grundutbildningen i samtliga  Vad är meritvärde? Meritvärdet är det som avgör om du Betygen räknas om i en 20-gradig skala där högre betyg ger högre poäng: A = 20 p.
Ordningens kinetik

japansk klädaffär
sad films font
edit schema
stockholms elbolag
aggressivität alzheimer

av K Fatheddine · Citerat av 1 — Perspektivet är här likväl historiskt men tyngdpunkten ligger på hur just målen i Lgr 62 och Lgr 69 efterlevs i praktiken, dessutom diskuteras här även föregångarna 

Den här artikeln handlar i första hand om hur spel kan användas för att stärka elevernas språk, men låt oss inte glömma den kanske allra viktigaste fördelen: Det är  Kurser inom ramen för utökad program räknas bara med i jämförelsetalet om det är behörighetsgivande eller ger meritpoäng Moderna språk 1-4, franska 100p. Betygen räknas samman och eleven får ett meritvärde. Observera att hen aldrig kan byta ut modermålsbetyget mot sitt moderna språkbetyg.