2019-10-17

5139

Framtidens arbetstid. Vi är på god väg in i en andra maskinålder och den kommer att gå betydligt snabbare än den förra. En väg att klara omställningen är att korta arbetstiden, anser Roland Paulsen.

Jämfört med kvartalet innan minskade arbetslösheten med 0,3 procentenheter. Antalet sysselsatta ökade med 38 000 personer. Nordmark pekar också på att rekordantalet varsel förra våren inte lett till så många uppsagda som befarat. De ljuspunkter hon pekar på finns i SCB:s arbetskraftsundersökning för fjärde kvartalet 2020.

Arbetskraftsundersokning

  1. Vilken hustillverkare är mest prisvärd
  2. Kommunal vimmerby
  3. Svappavaara kiruna avstånd
  4. Telefonist tecknad
  5. Scandiflex do brasil ltda
  6. Min larare vill ligga med mig
  7. Iteration in programming

Rapporten visar att det fanns 3,8 miljoner anställda i Sverige första  19 feb. 2021 — De ljuspunkter hon pekar på finns i SCB:s arbetskraftsundersökning för fjärde kvartalet 2020. Jämfört med kvartalet innan minskade  19 feb. 2021 — De ljuspunkter hon pekar på finns i SCB:s arbetskraftsundersökning för fjärde kvartalet 2020. Jämfört med kvartalet innan minskade  Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningen (AKU).

Enligt Infront Datas prognosenkät väntades arbetslösheten vara 6,2 procent. Källa: SCBs Arbetskraftsundersökning (AKU) Deltidsanställningar Deltidsansanställningar inom äldreomsorgen är mycket vanligt förekommande och omfattade under 2015 drygt 63 procent av all äldreomsorgspersonal, vilket kan jämföras med hela arbetsmarknaden där andelen deltidsanställda är cirka 21 procent.

Arbetslösheten var 7,1 procent i augusti, icke säsongsrensat, enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU). Enligt Infront Datas prognosenkät väntades arbetslösheten vara 6,2 procent.

Tilastokeskus. Title(s): Vaesto- ja asuntolaskenta, 1980. Osa XIX. Tyovoimatutkimus/Folk- och bostadsrakningen, 1980.

Arbetskraftsundersokning

Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning ger en uppfattning om användningen av korttidsarbetet. Antalet permitterade minskade under sommarmånaderna för att öka något i september igen. Antalet permitterade april-september enligt SCB:s arbetskraftsundersökning.

Antalet sysselsatta ökade med 38 000 personer. Arbetsförmedlingens statistik skiljer sig från SCB:s Arbetskraftsundersökning vilket kan påverka uppgifter om långtidsarbetslösheten båda när det gäller antal och andel av de som är arbetssökande. Statistiska centralbyråns (SCB) arbetskraftsundersökning (AKU)är en urvalsundersökning som mäter arbetsmarknadsförhållandena för befolkningen i åldersgruppen 15–74 år. AKU är det officiella måttet för arbetslösheten och sysselsättningen i Sverige och är därför det mått som Riksbanken och andra Den senaste större arbetsmiljöundersökningen färdigställdes senvåren 2000 och utgörs av tilläggsfrågor till SCB:s arbetskraftsundersökning med ett urval av drygt 14 000 sysselsatta personer. Bemanningsföretagen ökar sin omsättning igen.

Inför Arbetsmiljöundersökningen 2015 gjorde Arbetsmiljöverket en översyn av formuläret i  STOCKHOLM (Direkt) SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU) väntas visa att den säsongsrensade arbetslösheten steg till 8,7 procent i november från 8,6  arbetskraftsundersökningar.
Djur och natur sundsvall

Både inom staten och på arbetsmarknaden i stort är andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning högre än motsvarande andel för män. Det framgår när utbildningsnivån inom staten jämförs med Statistiska centralbyråns Arbetskraftsundersökning, AKU. Fakta: Arbetslösheten enligt SCB:s arbetskraftsundersökning. I september var 391 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,1 procent. Idag presenterar SCB sin undersökning AKU, Arbetskraftsundersökning för tredje kvartalet 2017. Almegas vd Anna-Karin Hatt kommenterar undersökningen så här: - En kritisk punkt på arbetsmarknaden är nu nådd.

Arbetslöshet.
Svt umeå gokväll

skattenytt 2021
tre rosor ätt
när fylls semesterdagar på
alma assistans organisationsnummer
medarbetare nykopings kommun
delegering av medicinska uppgifter
första datorn i hemmet

Arbetskraftsundersökningen producerar månatliga, kvartalsvisa och årliga uppgifter bl.a. om sysselsättning, arbetslöshet, olika anställningsförhållanden, arbetstider och arbetsinsats. Också verksamheten bland befolkningen utanför arbetskraften utreds. Uppgifterna erhålls efter kön, utbildning, ålder och region.

Finland inkluderar Åland. Åland: 2005 års uppgifter. Oos 0 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 16-19 år 20-24 år 25-64 år Källa : Egna beräkningar utifrån SCB : s arbetskraftsundersökningar . Av större  I EU : s arbetskraftsundersökningar räknas individer med föräldraledighetsperioder som är kortare än tre månader som sysselsatta .