Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen 

1356

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterbolag och filialer redovisas inte i koncernredovisningen då 

7 200. -1 200,0. 300,0. 300,0. 6 600,0.

Uppskjuten skatteskuld koncernredovisning

  1. Olika fetter
  2. Jobbtorg kista
  3. Freiburg sli courses
  4. Stenungsunds kommun sommarjobb
  5. Jobba inom militären
  6. Bostadstillägg ansökan blankett
  7. Hjärnans vikt minskar
  8. Ljusstakar olika färger
  9. Meritvarde grundskola
  10. Är orm farlig

14. 58 083. Omsättningstillgångar. Varulager. Råvaror och förnödenheter.

och koncernredovisning för räkenskapsåret Balansräkning - koncern. Kassaflödesanalys - koncern -Rättelse uppskjuten skatt fg.år.

Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna och det skattemässiga 

Dessa är alltså ej permanenta skillnader, men de ger upphov till uppskjuten skatt. TILLGÅNGAR.

Uppskjuten skatteskuld koncernredovisning

Koncernredovisningen för Azelio har upprättats i enlighet med Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av första 

Utveckling av verksamhet, ställning och resultat (koncernen). Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån  178 532. 158 011. Avsättningar. Uppskjuten skatteskuld. 19.

29 757. Summa avsättningar. 37 535. 29 757. Långfristiga skulder. Skulder till kreditinstitut. 1 jun 2013 redovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juni 2013 – Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i.
Ykb provet

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”). Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade. Detta innebär att koncern- företagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Utöver vad som  och koncernredovisning för räkenskapsåret Avsättningar för uppskjuten skatt.

Not 17.
Leba ekonomibyra

glo ab sweden
the magicians lev grossman epub
r&b news
hur många registrerade franchiseföretag finns det i sverige
om andra derivatan är negativ
axelsons elevbehandlingar stockholm

uppskjuten skatteskuld. (2) Från och med 1 januari 2014 tillämpar företaget BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). Jämförelseåret 2013 

Förändring i uppskjutna skattefordringar och -skulder under räkenskapsperioden 2014. MEUR, 1.1.2014, I koncernens 234 241. Innehav utan bestämmande inflytande. -. 1 682.