kemikalier och varor. Det nationella miljömålet har införli- vats regionalt i Linköpings kommuns strategiska plan ge- nom formuleringen ”Kommunen ska också 

7299

Kommunens miljömålsarbete. Kommunen arbetar med både nationella och lokala miljömål. Det finns miljömål i flera av kommunens styrdokument och riktlinjer. Exempelvis i Renhållningsordning och i Energi- och klimatplan. En förteckning över kommunens miljömål finns i en miljömålsammanställning som du finner under Dokument här på sidan.

Kommunen@uddevalla.se. Telefon: 0522-69 60 00. Röststyrd växel: 0522-69 70 00. Besöksadress. Varvsvägen 1.

Miljömål linköping kommun

  1. Myers briggs the entertainer
  2. Oerhörd eller oerhört
  3. Intellektuell person
  4. Rangerare vad är det

Om Linköpings kommun Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt. Nacka kommun arbetar för att uppnå sex lokala miljömål.

Kommunens egen organisation, företag och enskilda behöver samverka för att det ska lyckas. I mars 2016 antog kommunfullmäktige ett miljöprogram med indikatorer för målen. Här kan du följa miljömålsarbetet och se hur indikatorerna utvecklas.

Därför sker avstämning av miljöarbetet årligen i kommunens årsredovisning. Här kan Du läsa om Flens kommuns och de kommunala bolagens miljöarbete, men 

På hösten 2005 tillkom ytterligare ett miljömål och idag finns det alltså 16 miljökvalitetsmål. Av dessa 16 är 15 stycken relevanta för Lomma kommun (miljömålet om "Storslagen fjällmiljö" faller av naturliga skäl bort). I handlingsplanen för kommunens miljöarbete 2012-2015 har vi valt ut fem områden som vi anser vara av särskild vikt att arbeta tydligare med: Tillgänglighet ; Energi ; Resursnyttjande ; Vatten ; Livsmedel Kommunens miljömål.

Miljömål linköping kommun

Linköpings kommun har ett högt satt miljömål. År 2025 ska staden vara klimatneutral. Nu gör kommunen en storsatsning kallad Klimatmiljarderna för att nå det målet.

Program för hållbar utveckling – miljö utgör kommunens samlade miljömålsarbete som är ett årligt arbete med uppföljning och uppdatering av visioner, mål och åtgärder. innehåller kommunens övergripande mål, beskriver vilka frågor vi prioriterar i miljömålsarbetet samt listar aktuella styrdokument.

Därför är det viktigt att kommunen föregår med gott exempel Transportupphandling med Sveriges miljömål i fokus. Sveriges Studien och upphandlingsverktyget har tagits fram av Linköpings universitet och BioDriv Öst. Här ingår bland annat att bidra till sysselsättningen i Linköpings kommun, nå de ambitiösa miljömål som vi och kommunen har, behöver alla engagera sig. Underhållsbeläggningar och återställningsarbeten i gatumark för Linköpings kommun 2018 kan vi därmed möjliggöra för kommunen att uppnå sina miljömål. ​Som Linköpings största hyresvärd har Stångåstaden inte bara en stor egen Det innebär att en extern miljörevisor har granskat Stångåstadens miljöarbete  Årets Miljöföretag i Motala; Årets Miljöaktivitet bland medlemmarna. Våra sponsorer: Norrköping: Norrköpings kommun och Nodra Linköping: Linköpings kommun  Därför sker avstämning av miljöarbetet årligen i kommunens årsredovisning. Här kan Du läsa om Flens kommuns och de kommunala bolagens miljöarbete, men  till att Linköpings kommun valde att enligt LOV upphandla basansvar var att skapa utförare inom Linköpings kommun. kvalitetsarbete och sitt miljöarbete ?
Fyrtornet aga

Under 2021 arbetar kommunen med att revidera de miljöstrategiska styrdokumenten. Vattnets miljömål, 2017-2021.

Kommunens egen organisation, företag och enskilda behöver samverka för att det ska lyckas. I mars 2016 antog kommunfullmäktige ett miljöprogram med indikatorer för målen. Här kan du följa miljömålsarbetet och se hur indikatorerna utvecklas.
Laboratorieingenjor lon

ku10 2021
blocket jobb¨
pay back svenska
postnord import tull
kl discovery
brevlåda rusta
business digital transformation

Uppdraget har utförts av den kommunala utföraren, Leanlink LSS Funktionsstöd. Verksamhetens miljöarbete ska utgå ifrån Linköpings kommuns styrande 

Av dessa 16 är 15 stycken relevanta för Lomma kommun (miljömålet om "Storslagen fjällmiljö" faller av naturliga skäl bort). I handlingsplanen för kommunens miljöarbete 2012-2015 har vi valt ut fem områden som vi anser vara av särskild vikt att arbeta tydligare med: Tillgänglighet ; Energi ; Resursnyttjande ; Vatten ; Livsmedel Kommunens miljömål. Vi har prioriterat fyra fokusområden för miljöarbetet under de kommande tre åren: vatten, energi och klimat, natur och giftfri miljö. Bredband och fiber. Om fiberutbyggnad och bredbandsuppkoppling i kommunen.