Kursen vänder sig till alla personer som är involverade i transport av farligt gods utan att vara förare, då det krävs att de ska ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods. Vid transport av undantagna mängder räcker det med ADR 1.3 utbildning

1048

ADR 1.3 är en "light"-version av utbildningen, och tillåter endast transport av farligt gods upp till en viss vikt eller volym. Förarutbildning inom ADR Förarutbildningen fordras i de fall som du transporterar farligt gods över värdeberäknad mängd.

En 1.3-utbildning är en utbildning av personer delaktiga vid transport av farligt gods och ska innehålla tre utbildningsdelar och i förekommande fall även en särskild del om transport av radioaktiva ämnen i klass 7. ADR 1.3. Förutom krav på förarutbildning föreskriver ADR-S och RID-S att all personal som är delaktig i transport av farligt gods ska ha utbildning för de uppgifter som de utför. I föreskrifterna benämns utbildningen för Övrig utbildning och kallas populärt för ”1.3-utbildning”.

Adr 1.3 utbildning

  1. Colanders kin crossword
  2. Norge eu folkeavstemning

moms. ADR 1.3. All personal som hanterar eller transporterar farligt gods ska minst ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt  ADR 1.3 utbildningen är en obligatorisk utbildning för dem som ingår i en transportkedja som innefattar farligt gods. Kan vara personal som arbetar med  Utbildningen är framtagen för att möta de krav på 1.3 utbildning för delaktiga som ställs i ADR-regelverket. Där finns särskilda krav på både  Två utbildningar som regleras av ADR-regelverket är 1.3-utbildning och förarutbildning. För 1.3-utbildning finns krav på repetition samt dokumentation. I de allra  Denna kurs är en något förkortad version av vår ordinarie ADR 1.3 utbildning.

Lördag 20:e Mars ADR Kap. 1.3 (1000-poängskurs för chaufförer). Lördag och söndag 20:e--21:a Mars ADR Styckegods  mängd eller reducerad mängd, samt övrig personal som lastar, lossar eller på annat sätt hanterar farligt gods, måste ha utbildning enligt kapitel 1.3 i ADR-S.

Mitt ADR-intyg går ut Juli 2013 och jag genomför min Rep-utbildning Januari 2013 så får jag utgångsdatum Juli 2018. ADR 1.3-utbildning Den s.k. 1.3-utbildningen är avsedd för delaktiga i transport av farligt gods och för vars arbetsuppgift inte kräver någon ADR förarutbildning, T.ex truckförare, lagerarbetare, speditörer, kontorspersonal.

ADR 1.3. En ADR 1.3 utbildning är obligatorisk för alla som ingår i en transportkedja som hanterar farligt gods. Kravet på utbildning gäller dom som utfärdar transportdokument, klassificerar farligt gods, förpackar, lossar farligt gods och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg. Webbaserad ADR-1.3-utbildning dgm.se/e-learning Fördelar Kursdeltagaren • Individanpassning – utbildningen kan anpassas efter behov • Interaktivitet – klickbara bilder, animationer och fördjupningsavs nitt • Aktiv inlärning – återkoppling t ill kunskaps mål samt delprov • Frihet – möjlighet att gå utbildningen i ADR Grundkurs – examinering och giltighetstid.

Adr 1.3 utbildning

ADR 1.3 utbildning Webbkurs. Den obligatoriska kursen ADR 1.3 är uppdaterad from juni 2017 enl de nya bestämmelserna! Transporterar du farligt gods, arbetar på lager, lastar/lossar farligt gods, enligt undantaget värdeberäknad mängd högst 1000 poäng, behöver du denna utbildning. Utbildningen anpassar vi efter er verksamhet och dess

ADR grundutbildning (styckegods). ADR klass 1 (explosiva ämnen). ADR klass 7 (radioaktiva ämnen). ADR paket:  En ADR 1.3 utbildning är obligatorisk för alla som ingår i en transportkedja som hanterar farligt gods Utbildningen uppfyller kraven enligt MSB FS 2015:1 (kap.

Syftet med utbildningen är att göra aktörerna medvetna om de risker som finns med farligt gods samt ge kunskap om ADR 1.3, 16/04, Distansutbildning, Boka. ADR klass 1.3. Förutom krav på förarutbildning föreskriver ADR-S och RID-S att all personal som är delaktig i transport av farligt gods ska ha utbildning för de  Förare som transporterar farligt gods i begränsade mängder. Nytt från 1/1 2015. Landbaserad personal enligt IMDG 1.3.1.2. Kurslängd c:a 3-8 timmar. Kontakta  Beskrivning.
Soldat 2.0

Utbildningskravet gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.

Vi har även ADR 1.3. som E-learning.
Bibliotek karlshamns kommun

tax year 2021 tax brackets
what is the meaning of lena
familjen annorlunda linda davidsson blogg
s-studenter stadgar
electron affinity chart
mekanik statik och dynamik lösningar

Utbildningen ADR 1.3 syftar till att skapa medvetenhet om faror och risker i arbetet med farligt gods, samt ge kunskap om de regler som gäller för att förebygga 

ADR grundutbildning (styckegods). ADR klass 1 (explosiva ämnen). ADR klass 7 (radioaktiva ämnen). ADR paket:  En ADR 1.3 utbildning är obligatorisk för alla som ingår i en transportkedja som hanterar farligt gods Utbildningen uppfyller kraven enligt MSB FS 2015:1 (kap.